At the moment we are playing a football match against Spain, for the World Cup. I don’t like football, so my son has confiscated our living room and I’m sitting on my porch. To stay in the orange mood (we Dutch all dress up in Orange when we have a match, not matter which sport), I have crochet this little orange crown, which you can pin on to your shirt. The pattern is from http://dehaakbrigade.blogspot.nl/2013/04/kroontje-haken_4.html

Om dit moment spelen we een voetbalwedstrijd tegen Spanje voor de wereldbeker. Ik hou niet van voetbal, dus mijn zoon heeft de huiskamer geconfisqueerd en ik zit buiten in de veranda. Om in de Oranjesfeer te blijven (wij Nederlanders kleden ons helemaal in oranje als we een wedstrijd hebben, maakt niet uit welke sport), heb ik dit oranje kroontje gehaakt, die je op je shirt kunt spelden. Het patroon is van http://dehaakbrigade.blogspot.nl/2013/04/kroontje-haken_4.html

20140613-212619-77179348.jpg

Leave a comment

Name: (Required)

eMail: (Required)

Website:

Comment: