Retouren (herroepingsrecht)

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 • Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen, zoals Downloaden van digitale bestanden.
 • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Gepersonaliseerde fysieke producten.

  Voor overige zaken heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

  Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar info@scappedlives.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

  Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

  Terugbetaling

  In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij de retourzending hebben ontvangen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 20,00 zullen bedragen.

  Modelformulier voor herroeping

  (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  Aan ScrappedLives
  Koekoeksbloem 19
  3984 CA Odijk
  E: info@scappedlives.nl

  Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

  • de verkoop van de volgende goederen:

    
  • de levering van de volgende digitale inhoud:

    
  • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

    

  Besteld op* / Ontvangen op*:

  Naam/Namen consument(en):

  Adres consument(en):
  Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

  Datum:  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is